Nas?l Oynan?r?


Merhaba,

Kazanmak hiç bu kadar kolay olmam??t?. K?saca "Nas?l kazanaca??m?" sorusuna gelirsek:

Öncelikle bahis sitesinden maç ba?lamas?na en az 30 dk kalan basketbol maç? seçiyoruz (En fazla süre farketmez 1 gün sonraki maça bile oynayabilirsiniz). Menümüzden Kazand?ran Uygulama sayfas?na girerek kar??n?za gelen ekrana seçti?imiz maç?n; Ev Sahibi Oran?, Deplasman Oran? ve Yat?r?lacak Tutar k?s?mlar?n? doldurup hesapla diyoruz. Kar??n?za kar oran?m?z?n hesaplamas? geliyor. E?er kar oran? 0(s?f?r) dan küçükse yani eksi gösteriyorsa oynamayacaks?n?z. E?er kar oran? 0(s?f?r) dan büyükse hemen alt?nda oynaman?z gereken 2 kupon belirecek. 1. Kupona ev sahibi tak?ma yat?raca??m?z tutar? görüyoruz. Bahis sitesine dönüp ev sahibini seçip yatmas? gereken tutar? oynuyoruz. 2. kupona da deplasman tak?m? seçip yat?raca??m?z tutar? oynuyoruz. ?imdi ne olacak? 

Basketbol maç?nda beraberlik hariç kim kazan?rsa kazans?n siz kar oran? kadar kar?n?z? al?rs?n?z. 

Kar oran? nedir? Örnekle aç?klayal?m;

2 tak?ma da oynad???m?z zaman kazanaca??m?z orand?r.

100 TL yat?raca??n?z tutar?n kar oran?yla çarp?l?p 100 e bölünmesiyle Alaca??m?z kar?n hesab?d?r.

Diyelim ki siz 200 TL oynayacaks?n?z. kar oran?n?z 5 ç?kt?. 200x5/100 = 10 TL bu maçtan kazanacaks?n?z.

Günde 5-6 maç ile ayda en az 1000 TL kazanma ?ans?.

Resimli örnekle aç?klayal?m;

05.03.2016 tarihinde oynanacak bir basketbol maç?n? ele alal?m. www.truvabet40.com sitesinden oynuyoruz.

Maš Sešimi

Be?ikta? JK - Trabzonspor Medical Park maç?n? seçtim. Ev sahibi oran? 1,59 ve deplasman oran? 3,06. Ben bu maça 100 TL oynamak istiyorum. Bu bilgileri hesaplama ekran?na giriyorum. Görüntü ?öyle:

Hesaplama

Hesapla butonuna bast?ktan sonra kar??m?za gelen ekran? aç?klayal?m.

hesaplama

Kar Oran? = Bu maç için kazanaca??m?z orand?r. 0 ?n üstünde olmas? oynayabiliriz demektir. E?er eksi (-) gösterirse oynamamal?y?z çünkü zarar ederiz

Olas? Kazanç = Yapaca??m?z 2 kupondan hangisi gelirse gelsin alaca??m?z parad?r. Yani 104,63 TL. Alaca??n?z kar 104,63-100 den 4,63 TL bu maçtan kar?n?z olacak.

Ev Sahibi Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken ilk kuponun bedelidir. Bu bedeli ev sahibine yat?rmam?z gerekir.

Deplasman Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken ikinci kuponun bedelidir. Bu bedeli deplasman tak?ma yat?rmam?z gerekir.

bahis      bahis2

Sonuçta hem ev sahibine hem deplasmana oynad?k. Basketbolda beraberlik çok zor oldu?u için bu kupondan birisi gelecektir. Ve ev sahibi kupon gelirse 104,94 TL Deplasman kuponu gelirse 104,04 TL alacaks?n?z. Yani en az 4 TL kar olacak. Gün içerisinde 5 - 6 maç yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Tak?ld???n?z konularda canl? destekten sorabilirsiniz.

Piyasada sa?dan soldan kupon sat?n almaktansa bunu kullanmak çok daha iyi. Ne yaz?k ki yalanc? insanlar çok. Paran?z? bunlara kapt?rmay?n!

Bilmeniz Gerekenler

1- Günlük 5 - 6 maç ile kendinizi s?n?rland?rman?z yarar?n?za olacakt?r.

2- H?rs yapmay?n?z.

3- NBA ve Kupa maçlar? tehlikeli ve berabere bitme olas?l??? yüksek maçlard?r. Berabere bitmeyece?ine güveniyorsan?z oynay?n?z.

4- Bahis sitesi olarak ?uan www.truvabet40.com sitesini öneriyoruz. Siteyi bilmeyen arkada?lar için güvenli oldu?unu ve para hareketlerinin h?zl? oldu?unu söyleyebiliriz. (Güvenli Bahis Sitesi ara?t?rmalar?m?z devam etmektedir.)

5- Bu sitede basketbol maçlar?na 250 TL üst limit belirlenmi?tir. Sak?n herhangi maça 250 TL üstü oynamay? dü?ünmeyin. Hesaplama ekran?m?zda 250 TL üstü girmeyin. 

NOT: De?i?ik taktikler üzerinde çal??malar?m?z devam etmektedir. Yeni buldu?umuz taktikleri sizlere uyarlay?p kullan?m?n?za sunaca??z.

Bol ?anslar...

Merhaba,

Öncelikle bahis sitesinden maç ba?lamas?na en az 30 dk kalan futbol maç? seçiyoruz. (En fazla süre farketmez 1 gün sonraki maça bile oynayabilirsiniz). Buradaki Futbol Beraberlik Hariç sayfas?na girerek kar??n?za gelen ekrana seçti?imiz maç?n; Ev Sahibi Oran?, Deplasman Oran? ve Yat?r?lacak Tutar k?s?mlar?n? doldurup hesapla diyoruz. Kar??n?za kar oran?m?z?n hesaplamas? geliyor. E?er kar oran? 0(s?f?r) dan küçükse yani eksi gösteriyorsa oynamayacaks?n?z. E?er kar oran? 0(s?f?r) dan büyükse hemen alt?nda oynaman?z gereken 2 kupon belirecek. 1. Kupona ev sahibi tak?ma yat?raca??m?z tutar? görüyoruz. Bahis sitesine dönüp ev sahibini seçip yatmas? gereken tutar? oynuyoruz. 2. kupona da deplasman tak?m? seçip yat?raca??m?z tutar? oynuyoruz. ?imdi ne olacak? 

Bu maçta beraberlik hariç kim kazan?rsa kazans?n siz kar oran? kadar kar?n?z? al?rs?n?z. 

Kar oran? nedir? Örnekle aç?klayal?m;

2 tak?ma da oynad???m?z zaman kazanaca??m?z orand?r.

100 TL yat?raca??n?z tutar?n kar oran?yla çarp?l?p 100 e bölünmesiyle Alaca??m?z kar?n hesab?d?r.

Diyelim ki siz 200 TL oynayacaks?n?z. kar oran?n?z 5 ç?kt?. 200x5/100 = 10 TL bu maçtan kazanacaks?n?z.

Günde 5-6 maç ile ayda en az 1000 TL kazanma ?ans?.

Resimli örnekle aç?klayal?m;

20.03.2016 tarihinde oynanacak bir futbol maç?n? ele alal?m. www.truvabet40.com sitesinden oynuyoruz.

futbol maš

Estudiantes Merida - Tachira maç?n? seçtim. Ev sahibi oran? 2,73 ve deplasman oran? 2,52. Ben bu maça 100 TL oynamak istiyorum. Bu bilgileri hesaplama ekran?na giriyorum. Görüntü ?öyle:

hesap

Hesapla butonuna bast?ktan sonra kar??m?za gelen ekran? aç?klayal?m.

hesap2

Kar Oran? = Bu maç için kazanaca??m?z orand?r. 0 ?n üstünde olmas? oynayabiliriz demektir. E?er eksi (-) gösterirse oynamamal?y?z çünkü zarar ederiz

Olas? Kazanç = Yapaca??m?z 2 kupondan hangisi gelirse gelsin alaca??m?z parad?r. Yani 131,04 TL. Alaca??n?z kar 131,04-100 den 31,04 TL bu maçtan kar?n?z olacak.

Kupon 1 Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken ilk kuponun bedelidir. Bu bedeli ev sahibine yat?rmam?z gerekir.

Kupon 2 Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken ikinci kuponun bedelidir. Bu bedeli deplasman tak?ma yat?rmam?z gerekir.

kupon

Sonuçta hem ev sahibine hem deplasmana oynad?k. Berabere bitmezse bu kupondan birisi gelecektir. Ve ev sahibi kupon gelirse 131,04 TL Deplasman kuponu gelirse 131,04 TL alacaks?n?z. Yani en az 31 TL kar olacak. Gün içerisinde 5 - 6 maç yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Tak?ld???n?z konularda canl? destekten sorabilirsiniz.

Piyasada sa?dan soldan kupon sat?n almaktansa bunu kullanmak çok daha iyi. Ne yaz?k ki yalanc? insanlar çok. Paran?z? bunlara kapt?rmay?n!

Bilmeniz Gerekenler

1- Günlük 5 - 6 maç ile kendinizi s?n?rland?rman?z yarar?n?za olacakt?r.

2- H?rs yapmay?n?z.

3- Bu maçlar?n berabere bitme olas?l??? bulunmaktad?r. Berabere bitmeyece?ine güveniyorsan?z oynay?n?z.

4- Bahis sitesi olarak ?uan www.truvabet40.com sitesini öneriyoruz. Siteyi bilmeyen arkada?lar için güvenli oldu?unu ve para hareketlerinin h?zl? oldu?unu söyleyebiliriz. (Güvenli Bahis Sitesi ara?t?rmalar?m?z devam etmektedir.)

5- Bu sitede futbol maçlar?na 250 TL üst limit belirlenmi?tir. Sak?n herhangi maça 250 TL üstü oynamay? dü?ünmeyin. Hesaplama ekran?m?zda 250 TL üstü girmeyin. 

NOT: De?i?ik taktikler üzerinde çal??malar?m?z devam etmektedir. Yeni buldu?umuz taktikleri sizlere uyarlay?p kullan?m?n?za sunaca??z.

Bol ?anslar...

Merhaba,

Öncelikle bahis sitesinden maç ba?lamas?na en az 30 dk kalan ve maç sonu toplam en az 1 en fazla 3 gol olaca??n? dü?ündü?ümüz futbol maç? seçiyoruz (En fazla süre farketmez 1 gün sonraki maça bile oynayabilirsiniz). Menümüzden Toplam Gol Bahisi sayfas?na girerek kar??n?za gelen ekrana seçti?imiz maç?n; Toplam Gol Say?s? 1 Oran?, Toplam Gol Say?s? 2 Oran?, Toplam Gol Say?s? 3 Oran? ve Yat?r?lacak Tutar k?s?mlar?n? doldurup hesapla diyoruz. Kar??n?za kar oran?m?z?n hesaplamas? geliyor. E?er kar oran? 0(s?f?r) dan küçükse yani eksi gösteriyorsa oynamayacaks?n?z. E?er kar oran? 0(s?f?r) dan büyükse hemen alt?nda oynaman?z gereken 3 kupon belirecek. 1. Kupona Toplam Gol 1 için yat?raca??m?z tutar? görüyoruz. Bahis sitesine dönüp Toplam Gol 1 seçip yatmas? gereken tutar? oynuyoruz. 2. kupona da Toplam Gol 2 tak?m? seçip yat?raca??m?z tutar? oynuyoruz. Ve son olarak 3. kuponada Toplam Gol 3 seçip yat?raca??m?z tutar? oynuyoruz. ?imdi ne olacak? 

Maçta beraberlik hariç kim kazan?rsa kazans?n siz kar oran? kadar kar?n?z? al?rs?n?z. 

Kar oran? nedir? Örnekle aç?klayal?m;

3 bahise oynad???m?z zaman kazanaca??m?z orand?r.

100 TL yat?raca??n?z tutar?n kar oran?yla çarp?l?p 100 e bölünmesiyle Alaca??m?z kar?n hesab?d?r.

Diyelim ki siz 200 TL oynayacaks?n?z. kar oran?n?z 5 ç?kt?. 200x5/100 = 10 TL bu maçtan kazanacaks?n?z.

Günde 5-6 maç ile ayda en az 1000 TL kazanma ?ans?.

Resimli örnekle aç?klayal?m;

21.03.2016 tarihinde oynanacak olan AVELLINO - TERNANA maç?n? ele alal?m. www.truvabet40.com sitesinden oynuyoruz.

Toplam Gol 1 oran? 4,38,Toplam Gol 2 oran? 3,46, Toplam Gol 3 oran? 4,63. Ben bu maça 100 TL oynamak istiyorum. Bu bilgileri hesaplama ekran?na giriyorum. Görüntü ?öyle:

hesap

Hesapla butonuna bast?ktan sonra kar??m?za gelen ekran? aç?klayal?m.

Kar Oran? = Bu maç için kazanaca??m?z orand?r. 0 ?n üstünde olmas? oynayabiliriz demektir. E?er eksi (-) gösterirse oynamamal?y?z çünkü zarar ederiz

Olas? Kazanç = Yapaca??m?z 2 kupondan hangisi gelirse gelsin alaca??m?z parad?r. Yani 136,37 TL. Alaca??n?z kar 136,37-100 den 36,37 TL bu maçtan kar?n?z olacak.

Kupon 1 Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken ilk kuponun bedelidir. Bu bedeli Toplam Gol 1 kuponuna yat?rmam?z gerekir.

Kupon 2 Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken ikinci kuponun bedelidir. Bu bedeli Toplam Gol 2 kuponuna yat?rmam?z gerekir.

Kupon 3 Yat?r?lacak Tutar = Oynamam?z gereken üçüncü kuponun bedelidir. Bu bedeli Toplam Gol 3 kuponuna yat?rmam?z gerekir.

Sonuçta maç sonunda Toplam Gol 1, 2, 3 oynad?k. Maçta 1,2,3 gol olursa kuponun biri gelecektir. Ve yakla??k 34 TL kar?n?z olacak. Maç? dikkatli seçmeliyiz. 0 gol ya da 3 golden fazla olursa kuponlar yatar. Bu seçene?i ?öyle de de?i?tirebilirsiniz. Toplam Gol 0,1,2 ya da 2,3,4 gibi. Oranlar? hesap ekran?na girmeniz yeterlidir. Tak?ld???n?z konularda canl? destekten sorabilirsiniz.

Piyasada sa?dan soldan kupon sat?n almaktansa bunu kullanmak çok daha iyi. Ne yaz?k ki yalanc? insanlar çok. Paran?z? bunlara kapt?rmay?n!

Bilmeniz Gerekenler

1- Günlük 5 - 6 maç ile kendinizi s?n?rland?rman?z yarar?n?za olacakt?r.

2- H?rs yapmay?n?z.

3- Maçlar? dikkatli seçiniz. Güvendiklerinize oynay?n?z.

4- Bahis sitesi olarak ?uan www.truvabet40.com sitesini öneriyoruz. Siteyi bilmeyen arkada?lar için güvenli oldu?unu ve para hareketlerinin h?zl? oldu?unu söyleyebiliriz. (Güvenli Bahis Sitesi ara?t?rmalar?m?z devam etmektedir.)

5- Bu sitede basketbol maçlar?na 250 TL üst limit belirlenmi?tir. Sak?n herhangi maça 250 TL üstü oynamay? dü?ünmeyin. Hesaplama ekran?m?zda 250 TL üstü girmeyin. 

NOT: De?i?ik taktikler üzerinde çal??malar?m?z devam etmektedir. Yeni buldu?umuz taktikleri sizlere uyarlay?p kullan?m?n?za sunaca??z.

Bol ?anslar...